ADIUNCTOR

Strona główna

Firma Adiunctor istnieje od 2009 roku i oferuje usługi w dwóch obszarach:

Adiunctor Biuro Tłumaczeń
oferuje usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych z języka niemieckiego na język polski. Specjalizacja: budownictwo, maszyny, komputery/IT.

Adiunctor Agencja PR
specjalizuje się w obsłudze prasowej firm niemieckojęzycznych w Polsce (tzw. Pressearbeit), oferuje wsparcie w publikowaniu informacji oraz reklamy o usługach i produktach firm w polskich mediach specjalistycznych w dziedzinach takich jak przemysł, budownictwo, motoryzacja.

Dane kontaktowe:
ADIUNCTOR Roman Benedykciuk
ul. Nugat 8 m 59
02-776 Warszawa
NIP: PL 951-136-57-30
Tel. kom.: +48 501 288 684
Telefon: + 48 22 643 81 73
mail: biuro@adiunctor.pl

Adiunctor wurde 2009 gegründet und bietet ihre Dienstleistungen in zwei Hauptbereichen an:

Adiunctor Übersetzungsbüro
Fachübersetzungen Deutsch-Polnisch in solchen Fachbereichen wie Bauwesen, Maschinen, IT-Technik.

Adiunctor PR-Agentur
Pressearbeit und Werbung für mittelständische deutschsprachige Unternehmen und Unterstützung bei der Erstellung und Veröffentlichung der Informationen über ihre Produkte und Dienstleistungen in polnischen Fachmedien in den Branchen wie Industrie, KFZ-Technik und Bauen.

Kontaktdaten:
ADIUNCTOR Roman Benedykciuk
ul. Nugat 8 m 59
02-776 Warszawa, Polen
Steuer-ID (NIP): PL 951-136-57-30
Mobil: +48 501 288 684
Telefon: + 48 22 643 81 73
E-Mail: biuro@adiunctor.pl