Adiunctor - Witamy na naszej stronie

  • E-mail
  • Mapa
  • Szukaj

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie informacji w Internecie:

wyszukiwanie informacji na zadany temat w niemieckojęzycznym Internecie,

tłumaczenia i streszczenia tekstów ze źródeł niemieckich,

analizowanie i tłumaczenie niemieckich internetowych materiałów prasowych (w szczególności: tematyka społeczno-polityczna, Internet, społeczeństwo informacyjne).

 

W celu uzyskania bezpłatnej wyceny prosimy o kontakt