ADIUNCTOR

Tłumaczenia specjalistyczne

Specjalistyczne tłumaczenia pisemne z języka niemieckiego na język polski.

Specjalizacja:

  • Budownictwo
    Dokumentacje techniczno-budowlane, instrukcje BHP, wykazy robót budowlanych, itp.
  • Maszyny
    Instrukcje obsługi, instrukcje BHP, dokumentacje techniczno-ruchowe itp.,
  • Nowe technologie (IT)
    Komputery, Internet, społeczeństwo informacyjne, cyberkultura, psychologia Internetu,