ADIUNCTOR

Kierownictwo

Właścicielem firmy jest Roman Benedykciuk. Po studiach w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, od ponad 30 lat zajmuje się tłumaczeniami specjalistycznymi z języka niemieckiego na język polski, a od ponad 10 lat także obsługą prasową i reklamą firm niemieckojęzycznych w Polsce. Ma na swoim koncie współpracę z takimi firmami i instytucjami jak: IBG Wien, ZEMAN, G+H Montage, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, HURCO, MEWA-Textilmanagement.